מעשר כספים

שאלה: 

1. למרות שההוצאות החודשיות (גנים, משכנתא, תשלומים שונים...) גבוהות מההכנסות אנו רוצים לעשר, איך עלינו לנהוג? אנו מאמינים באמונה שלמה שבזכות המעשר מצבנו ישתפר
2. האם צריך לעשר כסף שהגיע כתוצאה מתביעת חברת הביטוח (תאונת דרכים)?
תודה לכבוד הרב

תשובה: 

1. לאחר ניכוי כל הוצאותיכם: מזונות, ביגוד, וכל הצרכים לרבות גנים, משכנתא ועוד, מן היתרה נכו עשירית לצורך נזקקים.
2. באופן עקרוני - לא. כי כספים אלו אמורים למלא צרכים רפואיים, ואבדן הכנסה בגין התאונה וכיו"ב. באופן מעשי - אם הסכום שקיבלתם הוא מעל לצרכים הנ"ל וכיו"ב, הפרישו מעשר מן היתרה.

תאריך: 
15/01/12 כ' טבת התשע"ב
x

Audio Playlist