התניה על נדרים

שאלה: 

האם אפשר להתנות שכל הנדרים שאדור מעתה ועד עולם בטלים? האם ניתן לעשות תנאי זה ביני לבין עצמי (ביחידות)

תשובה: 

אם הוצאת מספיק מודעא זו, אף שלא אמרת בפני עדים, הרי זה תנאי שכל מה שתידור בעתיד בטל ומבוטל, ולכן כשתידור, ואתה זוכר את המודעא, הרי הנדר חל, כי נדרת למרות המודעא. ואם לא זכרת את המודעא, הנדר בטל. עיין שו"ע, יו"ד, ריא, ב, דעת הסתם.

תאריך: 
31/01/12 ו' שבט התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist