דיני מגדף

שאלה: 

הרמב"ם הלכות ע"ז פרק ב הלכה ז כותב לגבי מדגף : אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם המיוחד של ארבע אותיות שהוא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים מה הכוונה - ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים?
תודה רבה לכבוד תורתו

תשובה: 

אם חלילה, יהודי מקלל את ה' (כלומר את שם אדנות) באחד משבעה שמות שאינם נמחקים, אד - ני, א - ל, אלוה, אלקים, אלקי, שדי, צבאות, אז חייב סקילה. כי הקללה, שאסור לקלל, גם את הזולת, היא קללה, בשם ה'. כלומר, ה' יקלל את פלוני. או שדי יקלל את פלוני, וכן על זו הדרך, כך הגידוף. המגדף אומר, חלילה, שדי יקלל את ה' (בשם אדנות), או אלקים יקלל את ה' (בשם אדנות), וכן על זו הדרך. אז חייב סקילה.

תאריך: 
15/02/12 כ"ב שבט התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist