דילוג לתוכן העיקרי

סנפיר וקשקשת

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
התורה כותבת שני סימני טהרה בדגים:סנפיר וקשקשת. המשנה במסכת נידה אומרת כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר. נשאלת השאלה, מדוע התורה כתבה סנפיר וקשקשת, התורה יכלה לכתוב כל אשר לו קשקשת, בלי המילה סנפיר. הגמרא במסכת נדה, מתרצת יגדיל תורה ויאדיר. מה פירוש ההסבר:"יגדיל תורה ויאדיר", ואיך זה קשור להוספת המילה סנפיר?
תודה וכל טוב.

תשובה

כדי להשמיענו שאין קשקשת בלי סנפיר, אלא שאם לא מצאנו את הסנפיר כגון שהדג כבר חתוך לחתיכות, די שמצאנו קשקשת כדי להכשירו. וא"כ היגדיל תורה ולהאדירה הוא בלימוד שאין דג עם קשקשת בלי סנפיר.