דילוג לתוכן העיקרי

מעשרות

שאלה

שלום וברכה כבוד מארי
1. אני לוי. האם עליי לתת את המעשר הראשון ללוי? מה לעשות אחר הפרשתו?
2) מה לעשות עם המעשר השני? לעטפו בשקית ולהשליכו? שמעתי שעדיף לחללו על סוכר. אם לשטפו בכיור?
3) לגבי המלצתך בנושא מעשר עני, האם ניתן להלוות 100 שקלים לגבאי צדקה (ולא לעני ישירות) ולוותר על מקצתה בכל פעם שמפרישים מעשר עני?
תודה, ושכרו כפול מן השמיים

תשובה

1-2. חובת הלוי להפריש מעשר ראשון, בלעדי הפרשה זו, היבול טבל. אחרי שהפריש מעשר ראשון, חייב הוא להפריש מעשר מן המעשר, שזה תרומת מעשר, ואז יתרת מעשר ראשון זו כשרה לאכילה. והלוי יכול לשייר יתרה זו לעצמו ולאכלה, כי כב ראין בה שום קדושה, אבל הוא בוודאי יכול לתתה ללוי אחר.
3. לא. רק לעני מסוים, כי גבאי צדקה ספק אם הוא נותן לעניים מיידי, והוא אינו אומר לעניים שהוא נותן להם בתורת מעשר עני, אלא בתורת צדקה.