נישואין/גירושין ומה שביניהם

שאלה: 

אחדש"ו כג"ק הרה"ג מו"ר רצון ערוסי הי"ו, מה יעשה אדם שנמצא בתהליך גרושין, שבו בית הדין קבע, וכן יועצים ורבנים נוספים קבעו, שעל הצדדים להתגרש. אבל אשתו - גרושתו לעתיד, מסרבת לקבל ממנו גט מזה שנה. האם יהיה מותר לאותו אדם לצאת עם אישה אחרת על מנת למצוא את האישה שליבו חפץ בה ולצמצם את לוחות הזמנים עד לנישואיו הבאים? יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמים.

תשובה: 

לצערנו, ובעוונותינו המרובים, במבנה המערכתי השיפוטי שיש במדינת ישראל, שענייני בני הזוג נידונים בבי"ד ובבימ"ש, וכן בשל שיטת הפסיקה ההלכתית הנוהגת בימינו, בבתי הדין נוצר מצב עגום למדי, שבו בעל יכול לעגן אישה, ואישה יכולה לעגן איש. עם כל זאת, אין להורות היתר, גם לא לבעל, שלדבריו הוא מעוגן, לנהוג כאילו הוא כבר גרוש, ויש למצות את האפשרויות שעומדות לרשותו:
א. בזירוז הליכי הגירושין.
ב. בבקשת היתר נישואין מביה"ד.

תאריך: 
16/05/12 כ"ג אייר התשע"ב
x

Audio Playlist