עליה של ילד קטן למוסיף

שאלה: 

לרב שלום ילד קטן שעולה מוסיף לשישי. האם הוא יכול לעלות מוסיף בתחילת מעמד שישי ורק לאחריו עולה גדול לשישי. או שהקטן עולה מוסיף לשישי רק לאחר שגדול קורא שישי ואז הקטן עולה למוסיף וקורא מספר פסוקים אחרונים מהשישי וכך הוא נקרא מוסיף.
תודה ובהוקרה.

תשובה: 

לא הבנתי היטב את שאלתך. אבל מנהגנו הוא כדין התלמוד, שילד קטן שיודע לקרוא בס"ת קורא בתורה ועולה ממניין הקרואים. לדוגמה אם שישה גדולים קראו בתורה, וקטן קרא שישי, הרי יחד עמו נשלמו שבעה עולים, שהם המינימום לצורך קריאה בתורה בשבת.

תאריך: 
16/05/12 כ"ד אייר התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist