תפילה בשעת ביקור חולים

שאלה: 

הרמ"א אומר בסימן של"ה שאם ביקר את החולה ולא התפלל עליו לא יצא ידי חובת מצות ביקור חולים כראוי. האם דבריו אמורים רק על חולה במחלה שיש בה חשש של סכנה אפילו רחוק. או גם אם מדובר על חולה ששוכב שבוע בבית בגלל שפעת גם אז יש חיוב להתפלל עליו בשעת ביקור חולים. (אני יוצא מנקודת הנחה שלא על כל מיחוש צריך להתפלל )

תשובה: 

לעולם, בכל מצב, מצוות ביקור כוללת לא רק סיעוד החולה, ודאגה לצרכיו הגופניים והרוחניים אלא גם תפילה לשלומו.

תאריך: 
12/06/12 כ"א סיון התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist