ברכת הטוב והמטיב, עוף בגריל

שאלה: 

שלום לכב" הרב הי"ו על פי הרמב"ם
1. עוף בגריל בתנור שעומד בו ומסתובב, שהודלק התנור ע"י יהודי, ולא יהודי הכניס את העוף שלם ותיבלן אותו. האם זה נחשב על האש? האם עוף זה מותר באכילה? יש משגיח מטעם הרבנות הראשית שדיברתי איתו, וכן תעודת כשרות מטעמה.
2. החליף 4 צמיגים במכונית ושמח בהם (יש שינוי גדול בנסיעה שכעת הנסיעה הרבה יותר מדויקת, נוחה ורכה), יברך הטוב והמטיב? שהחינו? או לא יברך כלל כי בטלה דעתו אצל כל אדם, האם רק במכונית שלמה חדשה יברך?
בתודה מראש.

תשובה: 

1. לפי אחינו האשנזים, בוודאי שמותר, משום בישולי גויים, לפוסקים כמו הרמב"ם ומרן, יש להחמיר, ולהחשיב פעולה זו כבישול ולא כמאפה. ולכן לא די בכך שהיהודי מדליק את האש, הוא חייב להניח את התבשיל על האש. אפשר שאם הגוי יניח את העוף במוט, והיהודי יפעיל את המתג שגורם לכך שהמוט יסתובב - די בכך.
2. אפשר לברך שהחיינו או הטוב והמטיב, אם יש לו שותפים, על צמיגים, כקונה כלים חדשים.

תאריך: 
27/06/12 ז' תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist