דילוג לתוכן העיקרי

גילוח במכונת גילוח לשיטת הרמב"ם

שאלה

שלום כבוד מורנו ורבנו הרב רצון ערוסי שליט"א בעלון אור ההליכות האחרון, הכנסתם תשובה של מו"ר הגאון הרב קאפח זצ"ל שמתיר להתגלח בחול המועד. ובהערה כתבו (אני מניח שזה העורכים ולא בכתב היד) כי ההיתר אליבא דר"י קאפח הוא רק בסם ולא במכונת גילוח, והביאו מקורות למשנ"ת מהדורתו. לאחר העיון בדברי ר"י קאפח, רואים כיצד עמד על הדיוק בתרגום תשובת הרמב"ם שמכונת גלוח היא כמספרים כעין תער שלשיטת הרמב"ם אסור (מדרבנן, היינו פטור אבל אסור) ולשיטת השו"ע מותר. ואני מסיק שלשיטתו של מארי קאפח אין בעיה עם התוצאה (פנים חלקות) אלא עם הדרך (מספרים (–מכונת גלוח) / סם). אני מבין שמכונת הגלח בעצם עובדת על כך שיש סכיני גילוח בתוך הרשת המסתובבים במהירות, וע"י כך, חותכים את השערה הנכנסת לתוכם וזהו מספרים שאסור. ושאלותי הם:
1. בהלכה רבנו לא כתב "מספרים כעין תער" וכאן יש לי בעיה עם דיוק דברי ר"י קאפח בתשובת הרמב"ם, האם אין כאן חומרא שהיא אולי בגדר לגזור גזירה מדעתנו?
2. מהו ה"סם" הזה שכותב ר"י קאפח והיכן ניתן להשיגו?
3. לו יצוייר שאדם יכול לתלוש שערה שערה מזקנו האם זה מותר? כי לא מפורש בהלכה.
4. במידה והתשובה לשאלה 3 מותר, האם זה משנה אם יתלוש בכלי, לדוגמא פינצטה?
5. האם מותר ל"סדר" בתער את מקום השער למעלה מן האוזן שלא על הלחי קרוב לתחילת הצדע?
6. רבנו כותב שהוא "שמענו מזקינינו" שיש להשאיר כ40 שערות שעור פאה, אם כך אין יסוד למנהג "המקובל" בימינו של להשאיר שער עד העצם תזכה לשנים רבות ומועדים טובים

תשובה

1. מורנו הרב יוסף קאפח דייק דיוק אמתי בדברי רבינו, שבמשנה תורה, פי"ד ע"ז, הלכה ו, אסר מן התורה השחתה בתער, והתיר לוקט שערות במספריים. ובתשובתו, רמד, התיר ללקט במספריים. ומזה נלמד שאם משחית השיער במספריים, פטור אבל אסור. ואין זו חומרה. אלא דין שעולה מדברי רבינו. במיוחד שרבינו, ע"ז, יב, ז, כתב, ואם גילח זקנו במספריים - פטור. ומשמע פטור אבל אסור. ומתוך דבריו למדנו שגילוח במספריים, כלומר, מספריים כעין תער, לפי רבינו - אסור. מוצע שתאזין בהלכה יומית באודיו באתר נצח ישראל, בעניין זה.
2. כמו משעי. אני מניח בכל בית מרקחת.
3. מבחינה עקרונית - מותר. ובתנאי שאינו מלקט לבנות מתוך שחורות או ההיפך.
4. אם זה כמלקט - מותר.
5. מבחינה עקרונית - מותר. מבחינה מעשית - יש קושי לקבוע בדיוק גבולות פאת הצדע.
6. למי שלא משע את השמועה ששמע רבינו, אין לו אלא לנסות ולגבול את גבולות פאות הצדע, לפי מה שבני אדם קוראים צדעיים.