ברכת הלבנה

שאלה: 

אדם שרואה את הלבנה בחידושה עוד לפני שקיעת החמה האם יכול לברך עליה?
תודה רבה.

תשובה: 

ברכת לבנה יש לברך בלילה, כלשון רבינו, "ואם לא בירך עליו בלילה הראשון, יש לו לברך...". ברכות, י, יט.

תאריך: 
20/10/12 ד' חשון התשע"ג
x

Audio Playlist