חימום בשבת וקידוש במקום סעודה

שאלה: 

שלום וברכה,
א. האם, לדעת הרב קאפח, מותר לחמם בשבת תבשיל כלשהו על חוצץ שעל הפלטה, גם אם החוצץ דק (כמו עיגול מתכת בעובי 1ס"מ או צלחת הפוכה)?
ב. האם, לדעת הרב קאפח, מותר לחמם בשבת תבשיל כלשהו על מיחם חשמלי (שאינו על הפלטה)?
ג. קידוש במקום סעודה - אם שמענו קידוש בבית הכנסת או שקידשנו בבית לפני הסעודה (ולא בסמוך לה) האם עלינו לקדש פעם נוספת בזמן סעודת שבת?
בתודה ובברכה.

תשובה: 

א. אסור, כי זה נחשב על התנור, שהרי לתנור בימי המשנה והתלמוד היו דפנות גבוהות, והגחלים בקרקעים, והיו מניחים בסיר על גבי הדפנות או על גבי חצובה, ואסרו זאת.
ב. נראה שמותר, אע"פ שלא התרנו את אשר התיר הגר"מ אליהו זצ"ל, פלטה, שהתקינו מיכל קטן מעל המכסה שעל גוף החימום, והמיכל הזה היה אטום, כי זה נראה כעושה עבדין דחול שמניח על גבי הפלטה, אולם המיחם, אע"פ שיש לו גוף חימום מתחתיו, הרי הוא מכוסה, והמים שעליו הם רבים, והמניח מניח על גבי המים, לא על גבי הגוף חימום, שהרי מותר להניח משהו לחימום ע"ג סיר שיש בו תבשיל, שמונח על גבי הפלטה.
ג. אם סעד בביהכ"נ, יצא, אך אם רק טעם, הרי הקידוש הראשון היה להתיר את האכילה, והשני בבית שבמקום סעודה מקיים את מצוות קידוש. כי מותר לקדש במקום אחד כדי לאכול ג'עלה, וללכת להתארח אחרי הג'עלה, לסעוד סעודת השבת בבית אחר, ושם יקדש במקום סעודה, ויקיים מצוות קידוש. תוכל להאזין להלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
21/10/12 ד' חשון התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist