דילוג לתוכן העיקרי

תלישת עור בשבת

שאלה

שלום עליכם כבוד מארי ערטסי ישנם אנשים בעלי אופי לחוץ, שתולשים חתיכות מעור הפה בעזרת השיניים כל הזמן (זה דומה לאלו שכוססים צפרניים). הבעיה לאנשים האלה היא בשבת. הרי אסור לתלוש עור בשבת אלא אם הוא כמעט תלוש. קשה מאוד לאנשים האלה לשלוט בצורך הזה לתלוש את העור, ויוצא שהם כנראה נכשלים באיסורי שבת הרבה מאוד. האם יש לרב פתרון הלכתי להתיר את הדבר הזה? הרי אי אפשר להרחיק את השיניים מהפה, והם מועדים להכשל... (את הצפרנים אפשר להרחיק מהפה)
תודה רבה

תשובה

אם מדובר בחולי כפייתי, ובדרגה גבוהה, שגם טיפול פסיכולוגי או פסיכאטרי לא הועיל, הרי הוא בבחינת אנוס, דרחמנא פטריה. וה' ישלח לו רפואה שלמה ובמהרה.