דילוג לתוכן העיקרי

ביקור חולים

שאלה

שלום וברכה מארי
1) האם יש מצוה לבקר אדם שיש נקע ברגלו ואינו יכול לדרוך עליה?
2) האם יש מצוה לבקר אדם המתאושש (במשך שבועיים) מניתוח די נפוץ שנאלץ לעשות? ברוך תהיה לעולם תחיה

תשובה

1-2. בוודאי. כל חולה מצווה לבקרו, כדי לעודדו. וכדי לסייעו וכדי להתפלל לרפואתו.