ברכה אחרונה

שאלה: 

שלום וברכה כבוד מארי, כת"ח אשאל,
1)
א. חטיף שוקולד שערבו בו מעט פירורי עוגיות כדי להוסיף טעם טוב - ברכתו תהיה עתה 'מזונות' (הל' ברכות ג, ו: "אם עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא עיקר"). השאלה היא: אם אדם אכל ממאכל זה כזית, מה יברך כברכה האחרונה, 'על המחיה' או 'בורא נפשות'? הרי הוא לא אכל כזית עוגיה, אז איך יברך 'על המחיה', מצד שני הוא גם לא אכל כזית שוקולד, אז איך יברך 'בורא נפשות'? (האם התשובה נמצאת כאן: "וכל שמברכין עליו בתחלה בורא מיני מזונות מברכין בסוף לאחריו ברכה אחת מעין שלש חוץ מן האורז")(ג, יא)
1)
ב. כנ"ל אם אותו אדם אכל כשני זיתים, מה יברך באחרונה?
2) (הלכה למעשה) אדם שברך המוציא, אכל חצי זית מהלחם, ואז נפל הלחם ונמאס, ולכן השלים סעודתו בפרכיות אורז שמלכתחילה היו לפניו. האם יברך ברכה אחרונה? איזו? ושכרו כפול

תשובה: 

1. אם פירורי עוגיות מעורבים לגמרי, אין לברך מזונות. ואם הם עומדים בפני עצמם, יש לברך עליהם מזונות. ועל השוקולד - שהכל. ואח"כ לערבבם ולאכלם. מטבע הדברים, אם אכל פירורי עוגה, בשיעור כזית, בפני עצמו, מברך ברכה אחרונה, על המחיה.
2. בורא נפשות, כי לא אכל כזית לחם.

תאריך: 
18/01/13 ו' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist