קביעת סעודה, אכנסאי

שאלה: 

ילמדנו רבנו
1) לדעת הר"מ, האם אכסנאי מותר בתשמיש כאשר ייחדו לזוג חדר בפני עצמם, כמו שכתב השו"ע? באיזו מציאות מותר?
2) ת"ח אמר לי שאם אדם קובע סעודה על חטיף 'ביסלי' וכיוצ"ב, יברך רק 'על מחיה', כיון שאין דרך פת להיות כ"כ קטנה. האם הרב מסכים? ברוך תהיה לעולם תחיה

תשובה: 

1. אם קיימת אפשרות, שהצניעות תישמר היטב היטב - מותר.
2. תלוי באיזה ביסלי מדובר. אבל בדרך כלל, ביסלי מדגנים, הוא מעורב עם חומרים אחרים, וקרוב לוודאי שברכתו שהכל.

תאריך: 
18/01/13 ו' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist