דילוג לתוכן העיקרי

ברכת הריח על נענע

שאלה

מו"ר הנכבד האם על נענע, ריחן שאני אוכל אותם אם בסלט, ואם בפני עצמם אני צריך לברך כשאני מריח אותם "הנותן ריח טוב בפירות"? או ברוא עשבי / עצי בשמים? מה הכלל בכך?

תשובה

אם אדם אוכל נענע בפני עצמו, מברך בורא פרי האדמה. אם אוכלו עם הסלט, הרי הוא מברך על הסלט, שהוא על טהרת הירקות, בורא פרי האדמה. ואם מריח את הנענע מברך "הנותן ריח טוב בפירות". האוכל ריחאן בפני עצמו, מברך בורא פרי האדמה. ואם אוכל בסלט ירקות, הברכה על הסלט, בורא פרי האדמה, פוטרת אותן. ואם הסלט הוא של ירקות ופירות, מברך שתי ברכות, בורא פרי העץ על הפירות ואוכל הפרי, ובורא פרי האדמה, ואוכל ירק. ואם מריח ריחאן מברך בורא עצי בשמים.