שאלות

שאלה: 

בס"ד לרב שלום, מדוע בפסח מצרים היה צריך למרוח את הדם כלפי פנים ולא כלפי חוץ?
2. למה דווקא בתאריך י' בניסן צריכים לקחת את השה? מה מיוחד בתאריך זה?
3. בית יהודי שמרחו בו דם והיה בו מצרי האם מת או להיפך בית של מצרי בזמן מכת בכורות שהיה בו יהודי האם נפגע?
4. האם כל בית שגרו בו לאו דווקא שאכלו בו את קורבן הפסח היה חייב במריחת הדם אפילו בית שלא נמצאו בו האנשים?

תשובה: 

1. עיין תרגום יונתן בן עוזיאל, שמות, יב, ז, שהדם היה מלבר, כלפי חוץ.
2. כדי שיהיה פרסום כלפי המצרים, שהרי השה הוא אליל של המצרים, וע"י שאבותינו לקחו שיות וקשרו אותם ליד בתיהם, המצרים שאלו, מדוע? וקיבלו תשובה, שהם עתידים לשחטו לקרבן לה', וזו קריאת תיגר כנגדם.
3. ראשית, יש להניח שבית של יהודים שמרחו בו במזוזות ובמשקוף, לא היה שם מצרי. שנית, גם אם כן, לא הדם מנע ממלאך המוות להמית בכורות בבית של יהודים, אלא האמונה של אבותינו בה' אחד, והתנתקותם מן האלילות, היא שזיכתה אותם בהשגחה אלוקית פרטית, ששימרה על חייהם. מה שאין כן המצרים.
4. רק בבתים ששהו בהם אבותינו, באותו מועד.

תאריך: 
27/02/13 י"ז אדר התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist