ברכות

שאלה: 

בס"ד מהי ההגדרה של ברכת נהנין? ומהי המטרה של ברכת הנהנין? מהי ההגדרה של ברכת המצוות? ומהי המטרה של ברכת המצוות? מהי ההגרה של ברכת השבח? ומהי המטרה של ברכת השבח? האם כל המטרות שלשמם אני מברכת הם שוות כוונתי היא:האם המטרה שלשמה אני מברכת את ברכת המצוות שווה למטרה של ברכת הנהנין וברכת השבח ולהיפך?

תשובה: 

כל הברכות, על סוגיהן השונים, נועדו לצרוב בתודעתנו שהכל מאתו יתברך, שאנו שלו, והכל שלו, וככל שנידסק בידיעתו, ובאהבתו, כך נזכך נפשותינו ונדמה למלאכים, ונזכה אחרי המוות, בחיי אמת ונצח. ברכות הנהנין - להודות לה' על בריות שברא להנאותינו. ברכות המצוות - להודות לה' שייחד אותנו מכל האומות ע"י שציוונו בתורה ובמצוות, כדי לזכך נפשותינו כנ"ל. ברכות שבח להודות ולשבח לה' על רוב נפלאותיו, גבורותיו וחסדיו.

תאריך: 
02/04/13 כ"א ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist