לשמוע בקול חכמים

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
מצות עשה לשמוע בקול חכמים שנאמר "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך". מצות לא תעשה שלא לסור מדבריהם שנאמר "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך". לדעת הרמב"ם אדם שביטל מצות עשה מדרבנן. לדוגמא:לא שמע מגילה, לא נטל ידיים לסעודה, לא הדליק נר חנוכה... האם הוא ביטל מצות עשה מהתורה - ושמרת, ועבר על לאו מהתורה - לא תסור?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

כן. רבינו כתב בהלכות ברכות, יא, ג, שה' ציוונו לעשות כפי שציוו אותנו חז"ל, "והיכן ציונו, בתורה, שכתוב בה, "אשר יאמרו לך תעשה" (דברים יז, יא), ובהלכות ברכות, ו, ב, כתב רבינו, "שנצטוינו לשמוע מהן, שנאמר, על פי התורה אשר יורוך" (דברים יז, יא)".

תאריך: 
02/04/13 כ"א ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist