שאלות לרב

שאלה: 

שאלות לרב:
1. על מיץ ענבים שעשו אותם מענבים האם מברכים עליו הטוב והמטיב או לא?
2. הטוב והמטיב בבית האבל – האם מברכים?
3. אזיקון – האם מותר להשתמש בו בשבת? האם זה קושר מדאורייתא/מדרבנן לפי הרמב"ם ולפי מרן.

תשובה: 

1. מברך הטוב והמטיב.
2. נראים הדברים שיש לברך הטוב והטיב גם בבית האבלים, במיוחד למנהגנו, ששותים יין ומכבדים את האבלים. על דרך שאמרו בכתובות, עשרה כוסות יין בבית האבל, תנו שכר לאובד ויין למרי נפש. אבל לא נהגו. אולם ביום שבת, נלענ"ד, שאם יימנעו מלברך הטוב והמטיב בבית האבלים, ייחשב הדבר כאבילות בפרהסיא.
3. מבחינה עקרונית נראה שקשר ע"י אזיקון, אף שאינו קשר רגיל אלא פטנט של רצועה שנתפסת בשיניה, באבזם, אבל גם הפותל חבלים חייב תולדת קושר, רבינו, שבת, י, ח, כי הפתילה במקום קשור, ה עיין מ"מ, שם. אולם "קשר" זה אינו קשר אומן, וכל הדיוט יכול להשתמש בו, והיום יש הרבה חגורות על המכנסיים, שהן מופעלות ע"י אותו פטנט. ולכן אם קושר דבר מה באזיקון בשבת, מתכוון רק לאותו יום, ולא מעבר לכך, הרי שאינו בר קיימא ומותר. ואין זה שונה מרצועות סקוטש של מנעלים.

תאריך: 
11/06/13 ג' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist