אכל פירות וירקות ואח"כ לחם

שאלה: 

שלום לרב
1) אכל קודם ג'עלה ואח"כ סעודה עם לחם. האם מברך ברכה אחרונה על הג'עלה?
2) אם נטל ידיו על הג'עלה כגון שטבל תפוח בדבש, האם יטול שוב ידים על הלחם?
תודה רבה.

תשובה: 

1. לא. וגם בליל הסדר אין מברכים ברכה אחרונה אחרי אכילת כזית כרפס. כי הג'עלה היא התחלת הסעודה, והברכה שלאחר הסעודה ברכת המזון פוטרת הכל.
2. לא. רק בליל הסדר חוזר ונוטל.

תאריך: 
16/09/13 י"ב תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist