רציתי לדעת אם טעיתי בדבריי?????

שאלה: 

לרב שלום, אני מחנכת כיתה ד' בנות למדתי אותן שהייתה בת קול שיוצאת מהאוהל ואומרת למשה כמה תינוקות יש בכל אוהל, התלמידות שאלו אותי מזה בת קול אמרתי להן שזה קול מהשמיים קול של ה' שאמר כמה תינוקות יש. האם טעיתי בדבריי? או בגלל שהן קטנות זה בסדר? אם טעיתי איך אתקן זאת?

תשובה: 

יש אומרים קול מן השמים, כמו שאמרת. ויש אומרים תובנות מושכלו מאוד של משה רבינו. אולם לתלמידות כיתה ד', די במה שאמרת.

תאריך: 
12/10/13 ח' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist