דילוג לתוכן העיקרי

טוב לצדיק וטוב לשכנו....

שאלה

לרב שלום, נאמר :"טוב לצדיק וטוב לשכנו"- מיהו הצדיק? האם רק משה? או גם משה אהרון ובניו? הרי השבטים היו שכנים של כולם??
2. מדוע רש"י מדגיש רק את משה שהשבטים הושפעו רק ממשה ולא מזכיר את אהרון ובניו.

תשובה

1. במדרש ילמדנו וילקוט שמעוני התכוונו למשה, ושכיניו יהודה וזבולון ויששכר שזכו מחמת שכנותם עם משה הצדיק. ואוי לרשע, קורח ולשכניו דתן ואבירם. אבל חז"ל התכוונו לכל הדורות, שצריך האדם להתרחק מן הרשעים, ולדבוק בצדיקים.
2. ראה בפירוש הרא"ש על התורה שכתב שאלתו שבטים שהיו סמוכים למשה ולאהרון, הרי שכלל גם את אהרון.