עבודה עם ערבים

שאלה: 

מארי רצון הנכבד אני עובד הרבה עם ערבים, ומתוך המציאות הזאת (שאינה רצויה לי כיהודי שומר תו"מ, אך זוהי פרנסתי) אני שואל שאלותיי אלה.
1. הערבים מגישים לי קפה, וזה פגיעה אם לא אשתה מהם. האם אני יכול? מדובר כמובן בכלים שלהם המיוחדים לקפה בלבד.
2. מכיון שהם יודעים שאיני אוכל מהם שום אוכל מבושל וכיו"ב, הם מכבדים אותי בפירות וירקות. האם מותר? האם עלי לעשר? מדובר בדר"כ מתבואתם?
3. הם נותנים לי מידי פעם תותים, תפוחים, דובדבנים שהם מגדלים בעצמם האם אני צריך לעשר, או שגמר המלאכה נעשה על ידם ואני פטור?
4. בשנה הבאה שנת השמיטה הבעל"ט האם מותר לקנות מהם ירקות שביעית שהם מגדלים אצלם בתחומם ללא קשר להיתר מכירה? אני מדבר על יישובים כגון טייבה, קלנסוואה, טירה, טמרה, כפרים ערבים בגליל וכו'? אם מותר לקנות אני צריך לשמור קדושת שביעית?
5. מה עדיף לקנות מהם או לקנות היתר מכירה אליבא דרבנו ומארי? סליחה על אורך השאלות ומי יתן וה' יסייענו למצוא פרנסה שאינה זקוקה להם.

תשובה: 

1. אם באמת כלים אלו מיוחדים רק לקפה, מותר, ואין בכך משום בישולי גויים. 2-3. אין צורך להפריש תרו"מ, כי הגמר מלאכה נעשה ע"י גוי, שהרי הוא מגיש לך אותם בעת האכילה. ובתנאי שיהיו פירות וירקות חיים, לא מבושלים, ואל משוחחים בשמן, ואין בהם חשש תולעים.
4. אם אתה בטוח שהם מספקים לך ירקות מגידוליהם שלהם, ולא ממה שקנו בשוק, ירקות אלו מותרים, אין בהם איסור ספיחים, ועליך לאכלם בקדושת שביעית.
5. אם אתה קונה רק לצריכתך הפרטית, עדיף, לא כן לגבי הרוכשים בכמויות.

תאריך: 
23/02/14 כ"ג אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist