דילוג לתוכן העיקרי

קטורת

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. ואם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. מי חייב מיתה? מכין הקטורת, או הכהן שמקטיר את הקטורת?
2. מפני שהקול יפה לבשמים. ידוע שיש כח לדיבור להשפיע לטובה או לרעה. האם יש כח לדיבור ע"י אמירת הדק היטב, היטב הדק להשפיע על טיב הקטורת? או שמדובר על קריאת עידוד לשוחקים, וע"י כך הם עובדים יותר טוב, וכך הקטורת תהיה טובה יותר?
תודה וכל טוב.

תשובה

1. המפטם - כלי המקדש, ב, ח. גם הכהן שנכנס ביוה"כ בקטורת חסרה, עבודת יום הכיפורים, ה, כה.
2. כתב האברבנאל על פרשת כי תשא, פרק ל, שבשעה שכותש סממני הקטורת, היו אומרים הדק היטב, הדק היטב (רבינו, כלי המקדש, ב, ה), כמו מכוונים שקולות אלו יהיו מתואמים, ודבר זה גרם לכך שכל הסממנים נשחקו היטב, ועיין בפירוש עץ חיים של מהרי"ץ, שני פירושים, שהקול יפה לבשמים עצמם, שהבל הפה מייבשם, ונשחקים היטב. ופירוש שני שהקול מזרז ונותן כוח לשוחקים את הבשמים, אחרי שרוצים לגרום לַבַּשָֹמִים, אלא שמהרי"ץ דחה זאת, כי גם כשהקול יפה לשוחקים, ומזרזם, התכלית היא, שהסממנים (=הבשמים) יישחקו היטב.