גירסא דינקותא + ספר

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
1. אודה לתשובת הרב בעניין מקור המשפט "גירסא שינקותא לא משתכחא"
2. האם כבוד הרב הוציא ספר הלכות על הסדר שניתן לרוכשו וא"כ היכן ניתן?
תודה לכבוד הרב נ.

תשובה: 

1. בגמרא, שבת, כא, ב, נאמר, שאביי אמר שאם היה זכאי היה מקבל פירוש מסוים, כשהיה צעיר, כי לימוד האדם בצעירותו נקרא "גירסא דינקותא", ושם פירש"י, "גירסא דינקותא מתקיים יותר משל זקנה". ובספר "מעשי למלך" הל' בית הבחירה, פ"ג, הל' א, כתב, "דגירסא דינקותא אין משתכח". וכן בשו"ת "גינת ורדים" חלק או"ח, כלל ב, סימן כג, כתוב, "דגירסא דינקותא לא משתכח".
2. בשלב זה טרם נאספו פרסומי לספר. זה בתכנית. אבל מכון מש"ה מפרסם באודיו וגם בכתובים נושאים ופסקים והלכות יומיות וכיו"ב, גלוש לאתר קהילת נצח ישראל.

תאריך: 
20/03/14 י"ח אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist