רחיצה בשבת 2

שאלה: 

מורי רצון הנכבד שאלתי את המורי שאלה הזו: מורי רצון שלום האם מותר לאשה / לגבר לאחר קיום מצוה בליל שבת לשטוף אותו מקום במים חמים שחממו ע"י חשמל? (כי ברור שאין זה בדיוק רק אותו מקום, אלא ירטיב הרגלים וכו) וענה לי: ללא כל קשר עם המצווה, אסור בליל שבל להשתמש בדוד חשמל, לרחיצה איברית, אם כיבו את החשמל סמוך לכניסת השבת, מאחר ומים צוננים זורמים לדוד שהוא כלי ראשון ויתבשלו. רק אם בטוחים שחלף זמן רב מאז שכיבו את החשמל בע"ש, עד לשימוש בדוד החשמל בליל שבת, באופן שאין חשש בישול המים הצוננים, מותר לצורך רחיצה איברית, כמתואר בשאלה. ואני רוצה להמשיך ולשאול, כי אני מבקש תשובה מעשית. מהו אותו "זמן רב" מאז שכיבו את החשמל? האם שעה? שעתיים? שלש? איני איש מקצוע לדעת זאת. איך נדע מתי יש חשש בישול ומתי אין? נודה למורי כי זוהי שאלה מעשית מאד

תשובה: 

זה לא עניין של שעה או שעתיים, כי הדבר תלוי במידת החום של המים שבדוד, אם הם רבים ורותחים מאוד, הרי שייקח זמן ממושך של שעות עד שיופשרו, ואם הם מועטים, וזרמו לתוכם מים צוננים ביום ששי באופן שסמוך לכניסת השבת, הם כבר פושרים, הרי ששעה או שעתיים אחרי צאת הכוכבים ניתן כבר להשתמש בהם.

תאריך: 
20/03/14 י"ח אדר ב' התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist