חובת האשה ללבוש סינר

שאלה: 

שלום וברכה למארי ערוסי, רבנו פסק באישות פכ"ד הי"ד שאשה נשואה מחויבת ללבוש בביתה לפחות 'סינר'. מה סינר זה? בירושלמי נאמר שחייבת לחגרו "בין מלפניה בין לאחריה". אך לא מצאתי עוד מידע לגבי הסינר הזה. מארי קאפח סובר שרבנו לא סובר שהסינר הוא מכנסיים תחתונים קצרים, כפרש"י. ולכאורה נראה מהירושלמי הזה שהוא צודק. אם כן מהו הסינר? ברוך תהיה

תשובה: 

כתב מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, אישות, כד, יג, הערה יז, שלפי רבינו בפיהמ"ש, סינר הוא אבנט שחוגרת באמצע גופה, ויש שפירשו כרש"י, מכנסיים, אבל אין לנו אלא דברי רבינו עצמו - שזה אבנט, וכל שכן שיש סיוע מן הירושלמי.

תאריך: 
21/06/14 כ"ג סיון התשע"ד
x

Audio Playlist