בנוגע לאיסור רחיצה עם קרובים במקווה

שאלה: 

לק"י שלום עליכם כבוד הרב יורנו רבינו 1- מה שכתב הרמב"ם לא ירחץ עם אביו. מה היא הסיבה האם משום כבוד או משום הירהור? 2- האם זה שהבן הסתכל על ערוות אביו עובר על איסור לא תגלה? או שאיסור לא תגלה זה רק על יחסים כי זה לא ברור לי כל כך 3- אנו רואים שבפועל אנשים לא מקפידים וכן נכנסים למקוווה אב ובנו האם יש הסבר מדוע לא מקפידים? 4- ששאלתי ענו לי שכיום האבא מן הסתם מוחל על כבודו האם זו סברה מספקת? 5- האם יש הבדל בין מקווה לבין בית המרחץ? 6- מדוע בשולחן ערוך דין זה לא נמצא ורק הביאו הרמא
תודה רבה על תשובותיו ושכרו כפול מן השמיים וה' יסיענו על מעשה רצונו

תשובה: 

1. כבוד שנובע מכך שיש לשמור על צניעות האב, ועל הימנעות מהרהור בגין האב.
2. אביזרייהו של לא תגלה.
3. אם הולכים עירומים - אסור.
4. אין זה עניין למחילה.
5. אין הבדל, כל זמן שהולכים עירומים, גם לא בבית.

תאריך: 
28/07/14 א' אב התשע"ד
x

Audio Playlist