קלות ראש עם אחותו

שאלה: 

שלום למארי, רבנו אוסר שחוק וקלות ראש עם ערווה. האם הדבר כולל את אחותו? ומאיזה גיל?
2) והאם הגדר של קלות ראש עם אחותו שונה מהגדר של קלות ראש עם אשה אחרת?

תשובה: 

1. אכן כן. מגיל שלוש.
2. כן יש הבדל ביניהם, כי בין אחים יש יחסי קירבה ולא תמיד דברי שחוק הם כבר בגדר איסור. בכל מקרה אין זה רצוי. חמורה יותר אישה שאינה אחותו. חמורה עוד יותר אשת איש.

תאריך: 
07/08/14 י"א אב התשע"ד
x

Audio Playlist