השטן

שאלה: 

שלום לכבוד מאר רצון ערוסי הלוי שליט"א, מה הוא "השטן"? הרי בסיפורו של איוב נראה כדמות המבקשת רישות מהקדוש ברוך הוא כדי לגרום צער לאיוב ולנסותו. אך אינו רשאי לעשות שום דבר מדעתו. האם הוא מלאך? עתה, בעקבות סיפור "הרב מהצפון" שכנראה עשה דברים שלא יעשו בישראל, קראתי תשובה של הרב זיני שלחט"א ובה הוא מתייחס ל"שטן" כך "מסורת בידינו שבימי המשיח (בימינו) השטן ידאג להכשיל גדולי האומה", וזה נשמע לי מוזר. בברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

א. השטן לפי רבינו, הוא החטא שמסטיא את האדם מדרכו הישרה. ולייסורים הפוקדים את האדם, הם בגין החטא (=שטן), כי אין יסורים בלי חטא, ומה שנאמר, "ואת נפשו שמור", הכוונה שהייסורים יכולים לפגוע בגוף, שהוא חומר, ואפילו עד מוות, אבל לא בנפשו השכלי, שהיא השכל המקנה, שהיא בת העולם הבא.
ב. לא קראתי את דבריו, ואיני יכול להתייחס לדבריו, רק מכח דברים חלקיים, אך עלינו לדעת, שיש דברים יצריים עזים, כמו ביןהיתר היצר המיני, שמסוגלים להכשיל, גם גדולים, כי אין אפוטרופוס לעריות. אין צורך לחפש את השטן מחוץ לאדם, שכן חז"ל אמרו הוא השטן, הוא יצר הרע, והוא מלאך המוות, שהרי המוות הוא כילוי החומר, והחומר הוא גורם היצר הרע והוא השטן.

תאריך: 
14/07/15 כ"ז תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist