צער בעלי חיים וכשרות בשרם

שאלה: 

לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, לאחרונה בנותיי ראו סרטון שפורסם ביוטיוב שמקורו בטלוויזיה כי ב"ה אין לנו טלוויזיה. בסרטון מופיעים עובדי משחטה המתעללים בעופות - במקרה הנדון היו תרנגולות הודו -. בנותיי שאלו אותי אם בכל אופן אותן עופות הנן כשרות לאכילה ואני עניתי שלמיטב ידיעתי כל עוד לא נגרמה לעוף חבלה המטריפה אותו שחיטתו תכשיר אותו לאכילה. ובכל זאת בנותיי ואני שואלים האם תנאיי גידולם/החזקתם התעשייתי של בעליי החיים בימינו אינם כאלה שאכן פוגעים בבריאותם ולכן שחיטתם לא תועיל להם? אם יורשה לי דבר שני: קראתי תשובה אחרת של מארי בה כבודו מעיד על כך שניתן לסמוך על כשרות הרב מחפוד שליט"א, אך עמית שלי לעבודה אמר לי שידוע לו שכבודו בעצמו נמנע מלאכול מכשרותו של הרב מחפוד שליט"א. האם נכון הדבר ואיזו כשרות מארי ממליץ? בברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

א. לגבי הסרטון, אכן יש להוקיע ולבער את ההתנהלות של עובדי המשחטות, שיש בהן גם צער בעלי חיים, וגם, לפעמים, חשש של נפולה, שזה חשש טריפה, וטעון בדיקה. ואני מקווה שהרה"ר תיכנס לעובי הקורה בעניין חמור זה.
ב. לצערי, ובעוונותינו המרבים, כמו שבעלי אומניות שונאים זה את זה, כך גורמי מהדרין בכשרות, "שוחטים" זה את זה. והיו זמנים לפני שנים רבות, שישבתי בבי"ד משמעתי, לעניין שוחטים בחו"ל, שיש תלונות כלפיהם, ורובם האשימו זה את זה בלהאכיל נבילות וטריפות. כנראה זהו סגנונם של השוחטים, אך לא הסתפקתי בכך, וביקרתי עם הרב מחפוד כמה פעמים במשחטות, וב"ה ראיתי שהכל מתנהל כשורה, ולכן אני אוכל משחיטתו, וממליץ כן, לצאן מרעיתי. ואיני אחראי לכל אמירה אחרת, כי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.

תאריך: 
20/07/15 ד' אב התשע"ה
x

Audio Playlist