השארת פת בשולחן

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
ידוע לנו שכל שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה ורציתי לדעת כשאני אוכל בגט או משהו כזה אני משאיר חתיכה קטנה ומכסה אותה ומברך ברכת המזון ולאחר שסיימתי ברכת המזון אני מברך המוציא לחם מן הארץ ואוכל את החתיכה הקטנה
1. יש בעיה מבחינת הברכה השנייה של ברכה שאינה צריכה?
2. האם יש מנהג או מעלה בכיסוי הלחם. ?

תשובה: 

אין חובה לשייר פת, ורבינו לא פסק מימרה זו כמימרה הלכתית. ולכן אם אדם משייר פת לעניים, יישר כוחו, ויש בזה סימן ברכה, שילך מחיל אל חיל בעבודת ה' יתברך. אבל רק דבר הראוי להשתייר ולהתכבד, ואסור לו להגיש באוןפן מיוחד פת לעת הברכה. ולכן נהגו לכסות את הפת המשוירת, בעת הברכה, ויש בזה טעם לשבח. אדם ששייר חלק מן הפת, ובירך ברכת המזון, ולאחר הברכה, נטל השיור כדי לאכלו, חייב לברך ברכת הנהנין ורק לאחר מכן לאכול. יש אוסרים לעשות כן לכתחילה, כשיודע שלאחר ברכת המזןו, יאכל השיור.

תאריך: 
10/08/15 כ"ה אב התשע"ה
x

Audio Playlist