האם בבית מלון חובה לפי הרמב"ם להדליק נרות שבת?

שאלה: 

בבית מלון אסור להדליק נרות שבת בחדרים אלא רק מי שרוצה בלובי ליד חדר האוכל. האם לפי רבנו זה חובה? או שאפשר מדין הנהגה טובה?

תשובה: 

בכל מקום שאדם שובת, לן ואוכל, חייב להדליק נר של שבת, גם בבית מלון. הגע בעצמך, שהוא בבית מלון בחו"ל אצל גויים, כלום לא ידליק נר. בוודאי שכן. אלא שהם אוסרים להדליק בחדרים, אלא בלובי לחדר האוכל. וכך אנו נוהגים כשאנו מתארחים בבית מלון. אולם כשיש קבוצה של דתיים מתארחים, אחת תברך עבור כולן.

תאריך: 
15/11/15 ג' כסלו התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist