שמן זית מערבי

שאלה: 

יש לי חבר ערבי בעבודה שכיבד אותנו בבקבוק שמן זית מעשה ידיהם במשפחה. כששאלתי אמר שהם עושים זאת נטו מזיתים, ואביו מקפיד על כך מאד מאד. גם הכלים משתמשים בהם רק לצורך זה.
1. האם לפי רבנו מותר להשתמש לאכילה בשמן זה?
2. איזה מאכלים נהגו בתימן היתר לקחת מן הגוי ומה לא? (באופן כללי)
תודה למורנו שמאיר עיננו

תשובה: 

1. אם אינו מוכר לאחרים, ניתן להאמין לו. כי אם מוכר לאחרים, כבר גילינו שיש זיופים בכשרות של שמן זית טהור.
2. נהגו לקנות חמאה מן הגויים, אבל מארי מעיד, שהחמאה נעשתה ע"י הגויים בתנאים שלא היו בהם בעיות כשרותיות.

תאריך: 
15/11/15 ג' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist