אשה ובנה אחריה

שאלה: 

שלום וברכה, כת"ח אשאל על הלכה המופיעה בגמרא, ברמב"ם, ושו"ע, אבל משום מה לא ראיתי שמקפידים עליה. היאך צריך בימינו לקיים את ההלכה (אסו"ב כא, יז) "ולא תלך אשה בשוק ובנה אחריה גזירה שמא יתפשו בנה ותלך אחריו להחזירו ויתעללו בה הרשעים שתפסוהו דרך שחוק"? יש לנו כלל - אם בטל הטעם, לא בטלה הגזרה. לפיכך לכאורה צריך לקיים את כלל הזהירות הזה. מה דעת הרב? ברוך תהיה

תשובה: 

מבחינה עקרונית אתה צודק, אבל למעשה, עינינו רואות ולא זר, שאין הקפדה על דין זה. אפשר שמחמת שרבים לא יודעים מדין זה, ואפשר מחמת שהחשש מפני אותם רשעים נעשה קטן.

תאריך: 
18/01/16 ח' שבט התשע"ו
x

Audio Playlist