סוגיית שומר שנרדם

שאלה: 

לכבוד הרב אני מעוניין להעביר שיעור על סוגיית שומר שנרדם בחתונה. אדם שכר שומר כדי שישמור לו על המתנות בכניסה לאולם של החתונה. השומר לא עשה את עבודתו, ישן/הלך לאכול/לרקוד וכו' בסיום האירוע התעורר סכסוך האם צריך לשלם לשומר. בעל האירוע אומר שהשומר לא עשה את עבודתו, והשומר מודה שלא שמר אבל טוען שאם היה נגנב משהו אז הוא היה חייב לשלם לבעל האירוע את מלוא הסכום, מדין שומר שכר שחייב לשלם. על כן הוא סיפק לבעל האירוע פוליסת ביטוח וזה לא משנה אם הוא שמר בפועל או לא. האם הרב יכול להפנות אותי לקצה חוט כלשהו של מקורות המאפשרים לדון בסוגיה או לדמות אותה למקרה אחר?

תשובה: 

עיין חשוקי חמד על ב"מ, נח, א, ענין
א. שהביא שר' עקיבא איגר דן בשאלה זו. הובאו דבריו בספרי אמרי אלעזר שבסוף ספר אמרי בינה על אה"ע, אות טו, והועתקו הדברים בספר דרוש וחידוש רע"א, פרשת משפטים, עמ' לב, על חומש שמות, כב, ט, יא. כמו כן עיין קצות החושן רכז, ס"ק יא, וכן שו"ע, או"ח, ד, ובמשנה ברורה, ס"ק יח. ותראה שיש מחלוקת, יש שפוטרים את הבעלים מלשלם לשומר דמי שמירה, ויש מחייבים. לענ"ד שפטור, כי רבינו פיצל את דיני שמירה שהם ארבעה שומרים. שואל ושומר שכר ושוכר ושומר חינם, לשני נושאים הלכתיים, דין שומר שכר ושוכר, בהלכות שכירות, ואת דיני שואל ושומר חינם בנושא הלכתי נפרד. הלכות שאילה ופקדון, אף שכתב בהלכה שכירת דינים כלליים לכל ארבעת השומרים, אבל פרטי דיני שומר שכר בהלכות שכירות, כי הוא שכיר לשמור. ומשלא שמר - לא מגיע לו שכר, אף שבאמת חיובו הוא כמו חברת ביטוח, אבל הבעלים מעוניינים לכתחילה בחפץ שלהם, ולא בפיצוי. ולכן לא מגיע לו שכר. ומן השמים שמרו לבעלים, ולא לשומר. תוכל להאזין להלכה יומית באתר נצח ישראל.

תאריך: 
30/01/16 כ' שבט התשע"ו
x

Audio Playlist