חידושי הרמב"ם מרבי אברהם בנו שהודפסו בספר מעשה רוקח?

שאלה: 

כבוד הרב שלום. בתחילת ספר 'מעשה רוקח' ישנו קובץ חידושי הרמב"ם מרבי אברהם בן הרמב"ם מכת"י. האם זהו חיבור המוחזק בידינו כאמיתי לרבי אברהם בן הרמב"ם? האם הרב קאפח זצ"ל ציטט ממנו כמקור?
תודה רבה.

תשובה: 

כן, מורנו הרב יוסף קאפח ציטט הרבה ממעשה רוקח לרבות מובאותיו מתשובות רבינו או מתשובות בנו הראב"ם. זהו בכלל. באופן יותר ממוקד, יש ותשובות המיוחסות לרבינו או לראב"ם אינן נכונות.

תאריך: 
22/02/16 י"ב אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist