צריבה וחליטה

שאלה: 

שלום וברכה כת"ח אשאל, בשר עוף שבושל ובטעות לא נחלט כהלכה - האם מותר להניח על המנגל וכך להכשירו שלאכילה, שהרי "נורא משאב שאיב"? מדוע יש שהתירו "צריבת" בשר במחבת יבשה חמה מאוד? איך זה פוטר מחליטה לפחות בדיעבד? ברוך תהיה

תשובה: 

א. אחרי בישול לא תועיל צלייה לשאיבת הדם, כי הדם כבר נתבשל עם הבשר. אבל, בדיעבד, יש לשאול מורה הוראה, אם אותו בשר עוף נאסר, כי לפעמים, יש פי ששים בפליטת הדם.
ב. כי אם המחבת חמה והבשר מקבל מכת חום שצורבת את הבשר, אין הדם יכול עוד לצאת, אלא הוא נצמת במקומו, ודם האיברים שלא פירש החוצה - מותר. ולכן מותר לאכול חתיכות קטנות של בשר חי, שלא בושל ולא נצלה כלל. לפי מרן גם בלי מליחה, ולפי רבינו, אחרי מליחה, אבל גם בלי חליטה, ובלי צלייה.

תאריך: 
09/03/16 כ"ט אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist