עירוב צורת הפתח

שאלה: 

יורנו מורנו הגדול מה שיטתנו בדעת רבנו האם ניתן לסמוך על עירוב צורת הפתח שעושים היום בערים על מנת שיהיה מותר לטלט בשבת דברים המותרים. כי שמעתי שאומרים שהרמב"ם אסר זאת.

תשובה: 

לפי מארי ז"ל, בשיטת רבינו, עירוב צורת פתח תקין ולפי ההלכה, הוא טוב מבחינה הלכתית, כדי להתיר הוצאה והכנסה מרשות לרשות. וכמובן אם עשו עירובי חצרות ושיתופי מבואות.

תאריך: 
18/05/16 י' אייר התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist