דילוג לתוכן העיקרי

יום העצמאות

שאלה

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מהי דעת מארי יוסף קאפח שקיבלתי אותו עליי לרב, לגבי יום העצמאות? האם אין לומר תחנון ביום זה? ולגבי הלל, האם יש לאומרו באמצע התפילה אחרי תפילת הלחש? או לאומרו אחרי התפילה? או שמא אין לאומרו כלל? ומה לגבי ברכה על ההלל? ה' יברך את הרב בכל מילי דמיטב

תשובה

מארי כתב שמבחינה עקרונית, אין לומר הלל, אלא אם נקבע ע"י כנסת הגדולה. ולגבי השאלה כיצד נהגו בביהכ"נ שלו, השיב לי ר' שלום פנחס כהן הי"ו שלא אמרו, לא תחנון ולא הלל.