פתיל תכלת בציצית.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי פתיל תכלת בציצית, האם יש בזה עניין? ואם אין בזה עניין, האם אפשר לשים בכל זאת פתיל תכלת, כי זה יפה או שמא הדבר מגרע? תזכו למצוות.

תשובה: 

כל המחקרים שהיו בימיו לא סיפקוהו ולכן לא נהג בהם, הלכה למעשה. אבל הוא כתב בפירושו על הלכות ציצית לרבינו, את התנאים, שלפי רבינו, אם יתמלאו, היא התכלת האמתית.

תאריך: 
25/06/16 י"ט סיון התשע"ו
x

Audio Playlist