שלושת השבועות.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.. שמעתי שרבינו הרמב"ם הזהיר את התימנים, באיגרת תימן, מלעלות לארץ בגלל שלושת השבועות.
רציתי לשאול האם הדבר נכון ואם כן מדוע עלינו לארץ?
ב. האם על פי שלושת השבועות, לדעת רבינו, ההתנחלויות נחשבות התגרות באומות? והאם הם אסורות?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

בעניין שלושת השבועות קרא דברי מארי ז"ל פורסמו בכתבים. לענ"ד ההתנחלויות אינן התגרויות באומות, כי עמדת האומות השוללת אותן גורמיה שונים ומשתנים.
א. שנאת ישראל
ב. הרצון להשאיר אופציה לשלום בינינו ובין שכנינו לגבי גורם א - אין להתחשב, כי אלה אינם רוצים בקיומנו. לגבי הגורם השני - עינינו רואות ולא זר ששכנינו לא הסכימו אפילו לתכנית החלוקה ולכן גם באלה מאתנו המאמינים שיתאפשר הסדר מדיני למרות הסכם אוסלו וההתנתקות הוכיוח את ההיפך וכן הטרור הנוראי, המזעזע והמתמשך, דומה שצריך לומר לאויבינו שככל שימשיכו בטרור נתנחל, כי לא נמתין להם עד לבלי די, ואולי זו הדרך להסדר.

תאריך: 
01/07/16 כ"ה סיון התשע"ו
x

Audio Playlist