יין אוצר בית דין

שאלה: 

לככבוד כבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, שכן שלנו, ממוצא אשכזני, הציע לאישתי למכור לנו ארגז בקבוקי יין מאוצר בית דין. ידוע לי איך להתייחס למוצר כזה, שעל השותה לשתות את הכול כי אסור להפסיד אותו. אך נראה שיש מבחינת רבנו איזושהי בעייה בצריכת יין כזה לאחר שנת השמיטה. האם מותר לי, כאיש הפוסק כדעת רבנו, לצרוך יין כזה? בברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

הואיל וכבר חלף פסח תשע"ו, כל יין שביעית, לרבות של אוצר בי"ד, לפי רבינו, דינו לביעור ממשי, כלומר לכלותו, לשפכו או כל דרך אחרת של כילוי. לכן תדחו בצורה אדיבה את ההצעה, ואל תקבלו יין זה, כי תצטרכו להפסידו. לאחינו האשכנזים, לצורך עצמם, יש על מי לסמוך מבחינה הלכתית.

תאריך: 
08/07/16 ב' תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist