שרי עגבים בשפת לעז.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח זצ"ל, לגבי שמיעת שירים לועזיים, שכפי הנראה יש בהם מילים גסות. האם כיוון שהוא אינו מבין את הנאמר במילים, אז הדבר מותר? או שמא הדבר אסור? ועוד יש טעם לצרף להקל, שהדבר עוזר אח"כ להתרכז בלימוד.
ב. בשירים לועזיים רגילים, האם יש לחשוש שיש שם מילים גסות, או שמא כיוון שאינו מבין את השפה אז הדבר מותר?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

א -
ב. לפי רבינו, כל שיר עם תוכן שלילי הוא פסול, בכל שפה, וכל שכן אם הוא בלשון הקודש. על האדם להימנע מלשיר שיר לועזי שאינו מבינו, ואשר יש חשש שהוא בעל תוכן שלילי. כי על כגון זה נאמר, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. וכל שכן, שהשר הוא דתי, והשומעו מבין תוכן השיר, עלול לחשדו, בהתנהגות זולה, ויש שאפילו הדבר כרוך בחילול השם.

תאריך: 
21/07/16 ט"ו תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist