החזרת קשר התפילין על כף היד.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי כהן, שכשעולה לברך ברכת כהנים, הוא מסיר את הקשר הכרוך על כף ידו, ועל אצבע האמה שלו, כדי שיוכל לפרוש את כפיו לברכה. כשחוזר מברכת הכהנים, האם הוא מחויב להחזיר את הקשר על כף ידו השמאלית או לא?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

אני מניח שאתה מתכוון לקשר של תפילין של יד. אם כן, הכהן אינו צריך להתיר הקשר שעל אצבעו, כדי לפשוט ידיו ואצבעותיו, כי אפשר לעשות כן, גם בלי להתיר הקשר, ובלי מאמץ. ואם התיר עליו להחזיר הקשר, כדי שיקיים קשירה תמה בתפילין, ואינו מברך בשנית.

תאריך: 
22/07/16 ט"ז תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist