מעשה הקניין בעת החתימה על הכתובה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
מה פשר מעשה הקניין שעושים בעת הכתובה? מה האיש קונה, מה האישה קונה, וכיצד בדיוק מתנהל הקניין? לא מצאנו במשנה תורה הלכה שמחייבת קניין זה. למעט בסוף פרק חמישי מהלכות מכירה אך שם מדובר כשאין חתימה ולכן יש מקום לבטא גמירות דעת ולחזק את מסירת המודעא. ברם מדוע יש צורך למעשה קניין כשיש חתימה על שטר בפני עדים? וכי יש גמירות דעת גדולה מזו? בברכה ובתודה

תשובה: 

שטר הכתובה הוא שטר התחייבות עם שעבוד, חד צדדי של החתן לכלה, לקיים כל חובותיו האישיות והממוניות, שנזכרים בשטר הכתובה, כדי שהתחייבות זו תהיה בעלת תוקף הלכתי, במיוחד שהיא כוללת גם דברים עתלידיים, לכן התחייבות החתן נעשית במעשה קניין סודר, שבו החתן קונה סודר, "כלי", של הכלה, וחליפי זה הוא מתחייב בכל האמור בשטר הכתובה.

תאריך: 
28/07/16 כ"א תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist