הסתרת הנעליים בברכת כהנים.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, האם לדעת מארי יוסף קאפח, יש חיוב על הכהן העולה לדוכן, לברכת כהנים, להסתיר את נעליו מתחת לספסל או כסא?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

אם הצנעת המנעלים אפשרית בנקל, יש לעשות כן. כי גנאי הוא שיהיו המנעלים גלויים. ובתימן, נהגו שלא להיכנס לבית הכנסת עם מנעלים.

תאריך: 
30/07/16 כ"ד תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist