הקפדה על עת גזיזת ציפורניים והאיסור של דרכי אמורי

שאלה: 

שלום עליכם רבי ערוסי ראיתי שיש מקפידים על סדר גזיזת ציפורניים, וגם על יום הגזיזה, וגם על שעת הגזיזה. וכל זה נראה לי מוזר מאד. ולא מצאתי כן בתנ"ך או בש"ס, או בשאר ספרי חז"ל, או בגאונים, או ברמב"ם.
רציתי לדעת אם זה בכלל האיסור של דרכי אמורי ודרך כלל מה הגדר לאיסור זו של דרכי אמורי.
תודה רבה

תשובה: 

אלו הם ההנהגות המקובלים, וכל הנוהג בתום לבו, בגלל המלצת הגאונים, אינו בבחינת נוהג בדרכי אמורי, גם לא לרבינו.

תאריך: 
26/08/16 כ"ב אב התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist